Bestyrelsen varetager den daglige drift af klubben og består af 5 medlemmer. I bestyrelsen sidder:

Morten Jørgen Heilmann – bestyrelsesmedlem

Kim Godtfredsen – bestyrelsesmedlem

Charlotte Bech – kasserer

Øystein Slettemark – bestyrelsesmedlem

Lise Buchardt – bestyrelsesmedlem

Udvalg
Under bestyrelsen er der etableret 5 forskellige arbejdsgrupper eller udvalg, der har til formål at arbejde med særlige initiativer eller indsatser. Hvert bestyrelsesmedlem er tovholder i disse udvalg, og melder derefter til den resterende del af bestyrelsen vedrørende beslutningsforslag mv.

Kontakt

NSP@GREENNET.GL